вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001
+380-44-351-21-56

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?

Газета

01 GAZETA KP gruden 6 stor 2023 page 0001
1198336
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
178
348
1894
178
1198336

Час: 2024-03-01 10:32:14
Visitors Counter

 

Голові Київського міського
комітету профспілки

 Відповідно до рішення загальних зборів працівників _____
__________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________
від „____”___________20___р., створено первинну профспілкову організацію, яка налічує _______ членів. Головою профспілкового комітету обрано ____________________________
__________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, про батькові)

 Просимо прийняти первинну профспілкову організацію
__________________________________________________________
на профспілковий облік до Профспілки _____________________

Додаток: 
копія протоколу загальних зборів №_____ від „___”__________20__р.

Голова профкому ________________           ________________
                           (власноручний підпис)
________________
 (дата)


Об'єднанню профспілок,
організацій профспілок у м.Києві
„Київська міська рада профспілок”


З А Я В А
ПРО ВСТУП В ЧЛЕНСТВО


1. Назва організації.
2. Район, де діє організація.
3. Повна адреса організації.
4. Номер факсу, телефону організації.
5. П.І.Б. керівника організації.
6. Контактний телефон керівника (домашній, факс).
7. Дата заснування організації.
8. Чи керується іншою організацією? (профспілка, організація профспілки).
9. Мотивація до вступу в членство Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок”.


ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛОК У М.КИЄВІ
„КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК”


Розділ ІІІ
Членство в Міськпрофраді,
права та обов’язки членських організацій

 Стаття 13. Членськими організаціями Міськпрофради можуть бути профспілки, організації профспілок, що діють на території міста Києва.

 Стаття 14. Організація, що вступає до Міськпрофради, подає:
 14.1. Письмове звернення і рішення колегіального органу про вступ до Міськпрофради.
 14.2. Копії свідоцтва про реєстрацію та Статут профспілки.
 14.3. Довідку про входження до складу всеукраїнської, регіональної профспілки.
 14.4. Відомості про структуру та кількісний склад організації.
 14.5. Дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів.
 14.6. Зобов’язання щодо виконання Статуту Міськпрофради та сплати членських внесків.

 Стаття 15. Письмове звернення про прийняття в членство Міськпрофради, та перелік документів зазначених в статті 14, попередньо розглядаються на засіданні мандатної комісії Міськпрофради.
За висновками мандатної комісії приймається рішення Президії Міськпрофради про прийняття в членство. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів президії, присутніх на засіданні, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.
 Рішення про прийняття організації до складу Міськпрофради доповідається мандатною комісією на черговому засіданні Ради Міськпрофради.

 Стаття 16. Відмова в прийнятті у члени Міськпрофради може бути оскаржена до Ради Міськпрофради протягом трьох місяців після прийняття рішення про відмову.

 Стаття 17. Членство у Міськпрофраді припиняється у зв’язку з :
 17.1. Рішенням виборного органу членської організації (з’їзду, конференції, зборів) про вихід із Міськпрофради.
 17.2. Припинення діяльності членської організації відповідно до законодавства (ліквідація, саморозпуск, реорганізація).
 17.3. Виключення членської організації з складу Міськпрофради за невиконання вимог Статуту.

 Стаття 18. Вихід членської організації з Міськпрофради за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання Міськпрофрадою рішення виборного органу членської організації про вихід.

 Стаття 19. Припинення членства в Міськпрофраді, у зв’язку з припиненням діяльності членської організації, відбувається з дня прийняття відповідного рішення вищого виборного органу (з’їзду, конференції, зборів).

 Стаття 20. Рішення про виключення членської організації зі складу Міськпрофради за невиконання вимог Статуту Міськпрофради, недодержання порядку сплати членських внесків приймається Президією Міськпрофради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини членів Президії, присутніх на засіданні, за наявності кворуму та вступає в силу з моменту прийняття Рішення. Рішення Президії може бути оскарженим до Ради.

 Стаття 21. При виході із Міськпрофради членська організація не має права на повернення коштів, які вона вносила на її статутну діяльність, а також на майно, що передавалось Міськпрофраді.

 Відповідно до статті 25 Статуту
 „Міськпрофрада має право за окремими угодами співпрацювати з профспілками, профспілковими організаціями, які при цьому не набувають статусу членських організацій.
 Право на укладення угоди надається голові Міськпрофради”.