вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001
+380-44-351-21-56

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?

Газета

01 GAZETA KP gruden 6 stor 2023 page 0001
1269227
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
256
344
256
9004
1269227

Час: 2024-06-17 08:06:39
Visitors Counter

 

В кризових умовах роль профспілок значно зросла. В тяжких економічних і соціальних обставинах працівник не здатний захиститись наодинці від свавілля окремих роботодавців, наодинці працівника легше залякати, звільнити, затягати по судах. Тому йому необхідна підтримка з боку профспілок.
 Саме профспілки є надійною і загальновизнаною формою представництва інтересів найманої робочої сили на ринку праці.

 На сьогоднішній день профспілка – єдина надійна опора для найманого працівника і тільки профспілка може реально захистити:
- від загрози скорочення;
- незаконного звільнення;
- невиплати заробітної плати;
- порушення норм праці.

 Профспілки мають достатньо важелів для контролю:
- дотримання трудового законодавства;
- виконання умов колективних договорів. галузевих. регіональних угод;
- дотримання законодавства про охорону праці;
- проведення правової експертизи трудових договорів.

 Організації профспілок на галузевому та регіональному рівнях надають спілчанам кваліфіковану, безкоштовну юридичну допомогу, здійснюють представництво і захист прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, представляють інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного права на звернення по захист своїх трудових та соціальних прав до судових органів, а також Міжнародних судах тощо.

 Вступ до профспілок реально захистить Вас від багатьох життєвих негараздів.

Якщо на вашому підприємстві немає профспілкової організації, Ви можете її створити.
 Держава забезпечує реалізацію прав громадян на об'єднання у профспілки.
 Первинна профспілкова організація може бути створена в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі незалежно від форми власності та за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.

 Відповідно до ст.6 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” „Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення, без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами”.
  Особи (зокрема роботодавці), які вчиняють перешкоди здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
 Процес створення первинної профспілкової організації складається з певних кроків, які зазначаються в протоколі загальних зборів її засновників.
 Кожен учасник зборів пише заяву до профспілкового комітету про прийняття до профспілки і до бухгалтерії – про перерахування членських профспілкових внесків.
 Для створення первинної профорганізації, її засновники повинні на зборах вирішити ряд питань порядку денного:
1. Про створення в установі чи підприємстві первинної профспілкової організації.
2. Про затвердження проекту Положення про первинну профспілкову організацію.
3. Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
5. Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації.
6. Про клопотання щодо входження первинної профспілкової організації до складу галузевої профспілки м.Києва.

 До складу об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” входять 27 організацій галузевих профспілок. Управління організаційної роботи Міськпрофради (тел.279-04-92) порадить Вам до якої галузевої профспілки слід вступити. Кожна галузева профспілка, в свою чергу, обов'язково допоможе Вам провести усі необхідні організаційні заходи по створенню профспілкової організації.
Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили міську галузеву профспілкову організацію про своє приєднання до Профспілки.

 Президія міської галузевої профспілкової організації приймає відповідне рішення про створення первинної профспілкової організації та про постановку її на облік в міську професійну спілку.
 Для підтвердження статусу „Первинної” профспілка проходить процедуру легалізації (офіційного визнання) у районному управлінні юстиції м.Києва за своїм місцезнаходженням вже після початку своєї фактичної діяльності. Інколи таку процедуру можуть іменувати реєстрацією Первинної профспілки, що не змінює суті такої процедури.
 Для легалізації статусу „Первинної профспілки” подаються заява встановленого зразка за підписами засновників, які підлягають нотаріальному посвідченню, та додаються такі документи:

1. Статут Первинної профспілки;
2. Протокол установчих зборів засновників Первинної профспілки з рішенням про затвердження Статуту;
3. Відомості про виборні органи;
4. Відомості про засновників.

 Єдиною законною підставою у відмові в легалізації може бути лише невідповідність положень поданих документів зазначеному Профспілковому статусу. (В такому разі повторними зборами слід затвердити необхідні зміни в статутних документах).
 Відмова районного управління юстиції в м.Києві в легалізації Профспілки за будь-якими іншими мотивами може бути оскаржена в судовому порядку.

 Зверніть увагу! Відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” Профспілка набуває статусу юридичної особи саме з моменту затвердження Статуту, а не з моменту її державної реєстрації.

Голові Київського міського
комітету профспілки

 Відповідно до рішення загальних зборів працівників _____
__________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________
від „____”___________20___р., створено первинну профспілкову організацію, яка налічує _______ членів. Головою профспілкового комітету обрано ____________________________
__________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, про батькові)

 Просимо прийняти первинну профспілкову організацію
__________________________________________________________
на профспілковий облік до Профспілки _____________________

Додаток: 
копія протоколу загальних зборів №_____ від „___”__________20__р.

Голова профкому ________________           ________________
                           (власноручний підпис)
________________
 (дата)


Об'єднанню профспілок,
організацій профспілок у м.Києві
„Київська міська рада профспілок”


З А Я В А
ПРО ВСТУП В ЧЛЕНСТВО


1. Назва організації.
2. Район, де діє організація.
3. Повна адреса організації.
4. Номер факсу, телефону організації.
5. П.І.Б. керівника організації.
6. Контактний телефон керівника (домашній, факс).
7. Дата заснування організації.
8. Чи керується іншою організацією? (профспілка, організація профспілки).
9. Мотивація до вступу в членство Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок”.


ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛОК У М.КИЄВІ
„КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК”


Розділ ІІІ
Членство в Міськпрофраді,
права та обов’язки членських організацій

 Стаття 13. Членськими організаціями Міськпрофради можуть бути профспілки, організації профспілок, що діють на території міста Києва.

 Стаття 14. Організація, що вступає до Міськпрофради, подає:
 14.1. Письмове звернення і рішення колегіального органу про вступ до Міськпрофради.
 14.2. Копії свідоцтва про реєстрацію та Статут профспілки.
 14.3. Довідку про входження до складу всеукраїнської, регіональної профспілки.
 14.4. Відомості про структуру та кількісний склад організації.
 14.5. Дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів.
 14.6. Зобов’язання щодо виконання Статуту Міськпрофради та сплати членських внесків.

 Стаття 15. Письмове звернення про прийняття в членство Міськпрофради, та перелік документів зазначених в статті 14, попередньо розглядаються на засіданні мандатної комісії Міськпрофради.
За висновками мандатної комісії приймається рішення Президії Міськпрофради про прийняття в членство. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів президії, присутніх на засіданні, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.
 Рішення про прийняття організації до складу Міськпрофради доповідається мандатною комісією на черговому засіданні Ради Міськпрофради.

 Стаття 16. Відмова в прийнятті у члени Міськпрофради може бути оскаржена до Ради Міськпрофради протягом трьох місяців після прийняття рішення про відмову.

 Стаття 17. Членство у Міськпрофраді припиняється у зв’язку з :
 17.1. Рішенням виборного органу членської організації (з’їзду, конференції, зборів) про вихід із Міськпрофради.
 17.2. Припинення діяльності членської організації відповідно до законодавства (ліквідація, саморозпуск, реорганізація).
 17.3. Виключення членської організації з складу Міськпрофради за невиконання вимог Статуту.

 Стаття 18. Вихід членської організації з Міськпрофради за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання Міськпрофрадою рішення виборного органу членської організації про вихід.

 Стаття 19. Припинення членства в Міськпрофраді, у зв’язку з припиненням діяльності членської організації, відбувається з дня прийняття відповідного рішення вищого виборного органу (з’їзду, конференції, зборів).

 Стаття 20. Рішення про виключення членської організації зі складу Міськпрофради за невиконання вимог Статуту Міськпрофради, недодержання порядку сплати членських внесків приймається Президією Міськпрофради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини членів Президії, присутніх на засіданні, за наявності кворуму та вступає в силу з моменту прийняття Рішення. Рішення Президії може бути оскарженим до Ради.

 Стаття 21. При виході із Міськпрофради членська організація не має права на повернення коштів, які вона вносила на її статутну діяльність, а також на майно, що передавалось Міськпрофраді.

 Відповідно до статті 25 Статуту
 „Міськпрофрада має право за окремими угодами співпрацювати з профспілками, профспілковими організаціями, які при цьому не набувають статусу членських організацій.
 Право на укладення угоди надається голові Міськпрофради”.