вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001
+380-44-351-21-56

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?

Газета

01 GAZETA KP gruden 6 stor 2023 page 0001
1231929
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
230
579
3647
16813
1231929

Час: 2024-04-20 07:35:02
Visitors Counter

 

 

ЗМІСТ

Загальні положення
Розділ 1. Сприяння розвитку економічної політики
Розділ 2. Трудові відносини та зайнятість населення
Розділ 3. Оплата праці
Розділ 4. Соціальні виплати та гарантії, захист населення
Розділ 5. Охорона праці, охорона здоров’я, забезпечення безпечної життєдіяльності населення
Розділ 6. Молодіжна політика
Розділ 7. Організація оздоровлення, культурного дозвілля та розвиток фізкультури і спорту для киян і членів їх сімей
Розділ 8. Міське житлово-комунальне господарство, міська інфраструктура та охорона навколишнього середовища
Розділ 9. Соціальний діалог
Заключні положення
Додаток 1 до пункту 4.13. Угоди
Додаток 2 до пункту 9.1. Угоди
Додаток 3 до пункту 9.2. Угоди
Додаток 4 до пункту 5.3. Угоди
Підписи учасників переговорів від профспілок щодо укладання Територіальної угоди на 2015-2017 роки
Лист Міністерства соціальної політики про реєстрацію Територіальної угоди

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Територіальна Угода (далі – Угода) укладена на тристоронній основі між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Спільним представницьким органом роботодавців м. Києва (далі – Сторона роботодавців) та Об’єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві “Київська міська рада профспілок” (далі – Сторона профспілок), далі – Сторони, відповідно до Конституції України, законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про соціальний діалог в Україні”, Генеральної і галузевих угод та з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону. Угода спрямована на удосконалення економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на договірній основі та партнерських засадах.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу з узгодженими нормами діяльності Сторін, що визначають їх позиції і зобов’язання в межах своїх повноважень.

Кожна із Сторін зобов’язується у співпраці дотримуватись таких принципів, як взаємодопомога до інтересів партнерів, паритетність представництва, рівноправність сторін, взаємна відповідальність, конструктивність в ході виконання даної Угоди та при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті Сторонами норми, домовленості та зобов’язання є обов’язковими для виконання.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду, та для застосування під час ведення колективних переговорів і укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста.

Угода укладена на 2015-2017 роки. Набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

При здійсненні структурної перебудови економіки регіону, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, їх повноваження та обов’язки переходять до правонаступників.

 Розділ 1. Сприяння розвитку економічної політики

 Сторони домовились:

1.1. Сприяти виконанню міських цільових програм щодо підтримки товаровиробників усіх організаційно-правових форм господарювання з метою збереження промислового та наукового потенціалу міста, розвитку підприємництва та малого бізнесу та періодично виносити питання на засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради.

1.2. Проводити, у разі необхідності, засідання за участі Сторін щодо подолання кризових економічних та соціальних проблемних питань на рівні міста.

1.3. Сприяти забезпеченню збільшення обсягів виробництва промислової та харчової продукції підприємствами, які здійснюють діяльність на території міста Києва.

1.4. При прийнятті рішення щодо змін розташування підприємств м. Києва виносити питання соціального захисту їх працівників на розгляд Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради. Рішення відповідних органів про винесення за межі м. Києва підприємств повинні бути аргументовані і узгоджені з територіальними галузевими профспілковими органами.

1.5. Сприяти підприємствам і громадським організаціям інвалідів, у тому числі УТОГ, УТОС, в отриманні замовлень на виготовлення продукції для потреб міста та надавати допомогу в пошуку та освоєнні нових виробів у співпраці з іншими підприємствами міста.

1.6. Сприяти розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, які поповнюють бюджет м. Києва, та знаходити шляхи пошуку альтернативних форм і методів їх підтримки.

1.7. Сприяти виконанню Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний рік. До розробки проекту бюджету м. Києва залучати представників Сторін.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

1.8. Здійснювати дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів Сторін щодо проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Києва і формування бюджету м. Києва на відповідний рік, що передбачено статтею 18 Закону “Про соціальний діалог в Україні”.

 1.9. Сприяти:

- підвищенню конкурентної спроможності вітчизняних підприємств;

- проведенню роботи по ліквідації збитковості підприємств в цілях відновлення їх платоспроможності, попередження банкрутства;

- погашенню заборгованості бюджетних установ перед київськими підприємствами за надані товари, послуги, роботи.

1.10. Щорічно проводити моніторинг діяльності промислових підприємств, визначати пріоритетні об’єкти для інноваційної підтримки.

1.11. Сприяти легалізації виплати заробітної плати та трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях міста, незалежно від організаційно-правових форм господарювання.

1.12. Надавати, в межах фінансових можливостей та у встановленому порядку, замовлення на виготовлення товарів та надання послуг підприємствам, де працюють інваліди зору та слуху (УТОС та УТОГ).

1.13. Брати участь в опрацюванні землевпорядної документації щодо надання земельних ділянок під об’єкти молодіжного житлового будівництва, спортивним закладам, що знаходяться у підпорядкуванні Сторони профспілок, та для підприємств, які нарощують обсяги виробництва, освоюють нові види продукції, створюють додаткові робочі місця.

1.14. В межах фінансових можливостей передбачити в бюджеті м. Києва кошти на замовлення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення розвитку міської інфраструктури.

1.15. Щоквартально направляти Сторонам інформацію про підсумки соціально-економічного розвитку міста Києва за відповідний період.

1.16. Визначити пріоритетом економічної політики в м. Києві розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва.

1.17. Оприлюднювати на офіційному Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації річний план та інформацію про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за підсумками року головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва.

1.18. Розробити систему стимулювання торгових підприємств м. Києва для залучення та продажу продуктів виробництва київських підприємств.

1.19. Внести пропозиції щодо передбачення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств при розробці Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки.

1.20. Сприяти організації підготовки, формуванню державного замовлення висококваліфікованих фахівців у професійних навчальних закладах з урахуванням потреб ринку праці м. Києва.

1.21. Здійснювати підтримку виробників імпортно-замінної продукції.

1.22. Залучати соціальних партнерів до обговорення ходу реалізації пріоритетних проектів розвитку м. Києва, актуальних питань промислової політики в м. Києві, диверсифікації та розвитку економіки м. Києва.

1.23. Ініціювати внесення змін до законодавства в частині подальшої дерегуляції підприємницької діяльності шляхом скорочення документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу, скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, запровадження принципу безстроковості дії ліцензії.

1.24. Виходити з пропозиціями щодо внесення змін до законодавства стосовно впровадження спрощеної системи оформлення оренди земельних ділянок для підприємств, які нарощують обсяги виробництва, освоюють нові види продукції, створюють додаткові робочі місця.

 Сторона роботодавців зобов’язується:

1.25. При реорганізації, реструктуризації чи ліквідації будь-якого суб’єкту господарської діяльності визначати орган, який має нести відповідальність за борги з виплати заробітної плати: чи то правонаступник, чи орган, який прийняв рішення про реорганізацію, реструктуризацію чи ліквідацію підприємства, установи та організації.

1.26. Вживати заходів щодо фінансового оздоровлення підприємств-боржників.

За участі представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин. Сприяти включенню представників профспілок до участі в роботі комісій:

- з приватизації, реорганізації, реструктуризації, та ліквідації суб’єктів господарської діяльності, особливо тих, де є заборгованість по заробітній платі;

- зі списання та відчуження майна державних та акціонерних товариств з частиною державного майна 50 та більше відсотків;

- комісій із передачі об’єктів господарської власності та конкурсних комісій з продажу майна.

1.27. Надавати інформацію профспілковим комітетам підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, про причини виникнення заборгованості та заходи, які вживаються з метою її погашення.

1.28. Неухильно дотримуватись вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України стосовно завчасного надання профспілкам інформації про внесення змін в організацію виробництва та праці.

 Сторона профспілок зобов’язується:

1.29. Надавати членам профспілок безкоштовну правову допомогу у вигляді юридичних консультацій, а також написання позовних заяв до судів загальної та спеціальної юрисдикції. Представляти їхні трудові і соціально-економічні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

1.30. Організовувати та проводити семінари, навчання профспілкового активу, надавати консультативну допомогу профспілковим комітетам, первинним профспілковим організаціям щодо захисту прав і інтересів працівників при зміні істотних умов праці, припиненні трудового договору, вивільненні працівників, їхнього працевлаштування та з інших питань дотримання законодавства про працю.

1.31. Здійснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин відповідно до повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а також за своєчасною розробкою та виконанням заходів щодо соціального захисту працівників у випадках запланованої ліквідації підприємств, установ, організацій.

1.32. Висвітлювати в газеті та на сайті Київської міської ради профспілок досвід співпраці соціальних партнерів щодо вирішення соціально-економічних питань.

 Розділ 2. Трудові відносини та зайнятість населення

 Сторони домовились:

2.1. Сприяти виконанню Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 27/9615.

2.2. Вживати заходів до запобігання та виявлення нелегального найму працівників, недопущення застосування нестандартних форм зайнятості, що суперечать законодавству України.

2.3. Передбачати в колективних договорах та угодах нижчого рівня:

- заходи щодо створення та збереження кількості робочих місць;

- підвищення кваліфікації персоналу та граничні періоди обов'язкового проходження підвищення кваліфікації в навчальних закладах і на виробництві (не рідше одного разу на 5 років);

- заходи для підтримки молодих спеціалістів;

- навчання в спеціальних закладах представників профспілок, які беруть участь у роботі спостережних рад господарських товариств.

2.4. Посилити контроль та відповідальність усіх Сторін за дотриманням чинного законодавства в частині заборони при прийомі на роботу дискримінації за ознаками віку, статі, соціального становища, а також забезпечити реалізацію гарантій зайнятості для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, а саме: інвалідів, жінок та молодих спеціалістів.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується:

2.5. Здійснювати комплексне вивчення стану ринку праці у місті та за підсумками півріччя та року надавати Сторонам інформацію про стан зайнятості населення м. Києва.

2.6. Підвищувати інформованість населення про ситуацію на ринку праці, наявність вільних робочих місць (вакантних посад) через засоби масової інформації та шляхом проведення міських та районних ярмарків вакансій, семінарів, виїзних консультативних зустрічей.

2.7. Сприяти взаємодії з Київським міським центром зайнятості по проведенню роботи щодо забезпечення організації професійного навчання та перекваліфікації вивільнених осіб, які звернулись до служби зайнятості.

 Сторона роботодавців зобов’язується:

2.8. При звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці забезпечувати надання їм пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством і колективними договорами. Вивільнення працівників проводити із дотриманням вимог статті 116 та статті 49-4 Кодексу законів про працю України.

2.9. Надавати допомогу в проведенні виробничих практик на виробництві. Забезпечувати працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

2.10. Не допускати протягом року звільнення працівників, які є членами однієї сім’ї та працюють на одному підприємстві, в разі скорочення чисельності або штату працівників підприємств, установ та організацій.

2.11. Розглядати можливості збільшення робочих місць для інвалідів слуху та зору на підприємствах міста.

2.12. Розробити та реалізовувати заходи для ліквідації нелегальної та тіньової економіки, а також легалізації трудових відносин (зменшення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки, що визначається за методологією МОП, на 20 % щороку).

 Сторона профспілок зобов’язується:

2.13. Здійснювати громадський контроль за виконанням власниками законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

2.14. Надавати членам профспілок безкоштовну правову допомогу, консультації з питань зайнятості, при необхідності відстоювати їх права у державних органах і судах.

2.15. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, конференції, семінари про недоліки та негативні наслідки нелегального працевлаштування, зокрема в питаннях соціального захисту.


Розділ 3. Оплата праці

 Сторони домовились:

3.1. Сприяти включенню до колективних договорів (крім установ та організацій бюджетної сфери) положень щодо:

- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників у порівнянні до попереднього року: у 2015 році - не менше ніж на 7%, у 2016 році - не менше ніж на 11%; у 2017 році - не менше ніж на 16%;

- доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, у розмірах не менше ніж передбачено Генеральною угодою (додаток 1) та галузевими угодами;

- мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду відповідно до галузевої угоди;

- приведення розміру тарифної ставки робітника I розряду у відповідність до прожиткового мінімуму для працюючих в терміни, передбачені відповідними угодами;

- розмірів тарифних ставок робітників по кожній діючій на підприємстві тарифній сітці на основі норми щодо розміру мінімальної тарифної ставки, визначеної галузевою угодою, та з дотриманням міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, встановлених галузевими угодами;

- оплати праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності підприємства, відповідно до гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких ці роботи належать за характером виробництва;

- умов зростання і регулювання фондів оплати праці;

- міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

- мінімальних коефіцієнтів міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців підприємств, працівників загальних (наскрізних) професій, перелік доплат і надбавок є обов’язковими (невід’ємними) додатками до колективних договорів;

- збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг;

- надання оплачуваного часу членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж 2 години на тиждень.

3.2. Сприяти вивченню питання щодо можливості розрахунку та впровадження територіального столичного коефіцієнту до прожиткового мінімуму при встановленні мінімальної заробітної плати працівників у місті Києві.

 3.3. Госпрозрахунковим підприємствам самостійно вирішувати питання оплати праці через колективні договори, виходячи з фінансових можливостей. Оплату праці робітників, керівників підрозділів, фахівців і технічних службовців здійснювати в залежності від складності робіт, кваліфікації виконавців на основі встановлених і затверджених тарифних ставок для робітників та посадових окладів для фахівців і службовців.

 Сторона роботодавців зобов’язується:

3.4. На виконання статті 3 Закону України “Про оплату праці” забезпечити встановлення на підвідомчих підприємствах, установах та організаціях міста розміру мінімальної заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

3.5. На виконання статті 6 Закону України “Про оплату праці” забезпечити встановлення тарифної ставки робітника першого розряду у розмірі, передбаченому галузевою угодою, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

3.6. З метою вдосконалення структури заробітної плати, ліквідації штучних систем преміювання і доплат, які забезпечують механічне зростання заробітної плати, підвищення вартості кваліфікованої робочої сили, сприяти встановленню співвідношення частки основної заробітної плати у середній заробітній платі працівників у відповідності до галузевих угод.

3.7. Забезпечити згідно чинного законодавства гендерну рівність в оплаті праці при працевлаштуванні жінок.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується:

3.8. Забезпечувати фінансування установ та організацій, які утримуються за рахунок бюджету м. Києва, в обсягах, необхідних для повної та своєчасної виплати заробітної плати з урахуванням доплат і надбавок, передбачених чинним законодавством.

3.9. Здійснювати фінансування доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів, винагороду, преміювання та допомогу працівникам бюджетних установ відповідно до законів України і постанов Кабінету Міністрів України:

3.9.1. Працівникам закладів освіти:

3.9.1.1. Згідно зі статтею 57 Закону України “Про освіту” та положеннями галузевої угоди педагогічним працівникам (у т.ч. закладів культури):

- щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу;

- допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі місячного посадового окладу (ставка заробітної плати);

- щомісячних надбавок за вислугу років у розмірі 10 - 30 відсотків до посадового окладу.

3.9.1.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

- виплату надбавок за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

- преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

- надання матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.9.1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”:

- додаткову оплату за окремі види педагогічної діяльності в розмірі 5 - 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

3.9.1.4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”:

- доплат за окремі види педагогічної діяльності (у співвідношенні до тарифної ставки) у розмірі 5 - 25 відсотків посадового окладу.

3.9.1.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”:

- надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.

3.9.1.6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування:

- надбавку в граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

3.9.1.7. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів”:

- одноразову адресну грошову допомогу в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менше як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

3.9.2. Працівникам закладів охорони здоров'я:

3.9.2.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

- виплату надбавок у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

- надання матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.9.2.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я”:

- виплату щомісячних надбавок за вислугу років у розмірі 10 - 30 відсотків до посадового окладу.

3.9.2.3. При формуванні та затвердженні місячних (погодинних) тарифних ставок, посадових окладів водіїв, робітників основних та допоміжних професій, інженерно-технічних працівників, службовців, спеціалістів, обслуговуючого персоналу КО “Київмедспецтранс” враховувати положення Угод між Міністерством інфраструктури України і профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України з урахуванням положень наказів Міністерства охорони здоров'я України в частині доплат та надбавок за шкідливі умови праці, стаж безперервної роботи тощо.

3.9.2.4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

 - надання допомоги на оздоровлення при наданні основної щорічної відпустки в розмірі одного посадового окладу.

3.9.3. Працівникам закладів соціального захисту:

3.9.3.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

- виплату надбавок у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

- надання матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.9.3.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

- виплату щомісячних надбавок за вислугу років у розмірі 10 - 30 відсотків до посадового окладу.

3.9.3.3. Згідно зі статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним працівникам установ систем соціального захисту:

- надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків педагогічним працівникам за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей.

3.9.4. Працівникам закладів культури:

3.9.4.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”:

- виплату надбавок у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

- надання матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.9.4.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”:

- виплату доплати за вислугу років працівникам бібліотек комунальної власності у розмірі 10 - 30 відсотків до посадового окладу;

- виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);

- виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

3.9.4.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”:

- виплату надбавки за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.

3.9.4.4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 82 “Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України “Про музеї та музейну справу”:

- виплату щомісячної доплати за вислугу років працівникам музеїв у розмірі 10-30 відсотків до посадового окладу;

- виплату грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам музеїв комунальної власності в розмірі до одного посадового окладу;

- виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу.

3.9.4.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2006 року № 980 “Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності”:

- виплату щомісячної доплати за вислугу років у розмірі 10-30 відсотків до посадового окладу;

- виплату грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу;

- виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу.

3.9.5. Працівникам державних установ:

3.9.5.1. Працівникам та посадовим особам органів виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 ”Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 512 “Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад”.

 Сторона профспілок зобов'язується:

3.10. Проводити моніторинг показників заробітної плати працюючих у галузях економіки міста Києва, своєчасність її виплати. Доводити цю інформацію до відома профспілкового активу м. Києва.

3.11. Надавати безкоштовну правову допомогу членам профспілок.

3.12. Захищати інтереси найманих працівників підприємств, установ, організацій щодо додержання чинного законодавства України з питань оплати праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

 Розділ 4. Соціальні виплати та гарантії, захист населення

Сторони домовились:

4.1. Брати участь у обговоренні проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті (метрополітені, фунікулері, трамваях, тролейбусах, міській електричці, автобусах) та основних економічних показників, які враховуються при формуванні тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальної власності.

4.2. Проводити загальні заходи у сфері культури, спорту, туризму, організації дитячого та сімейного відпочинку, зберігаючи та укріплюючи мережу спортивних, соціально-культурних об’єктів міста за участі та погодженні Сторони профспілок.

4.3. Передбачати в колективних договорах (крім установ та організацій бюджетної сфери) положень щодо:

- заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам (матеріальна допомога, одноразові заохочувальні виплати до свят і ювілеїв, винагороди, трудові та соціально-побутові пільги тощо) в межах фінансових можливостей підприємств;

- встановлення для працюючих жінок, які виховують неповнолітніх дітей, скороченої тривалості робочого часу зі збереженням оплати праці за повний робочий час;

- залучення представників профспілкових організацій до внесення змін та доповнень до статутів та внутрішніх документів (правил внутрішнього трудового розпорядку, програми розвитку персоналу, затвердження фінансових планів із соціально-економічних питань);

- реінтеграції працівників із сімейними обов’язками до професійного життя;

- заходів соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, в тому числі встановлення щомісячної доплати до пенсії пенсіонерам – колишнім працівникам підприємств, за наявності фінансової можливості;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- накопичення коштів для будівництва житла і гуртожитків для працівників підприємств, за наявності фінансової можливості;

- надання, в межах фінансових можливостей, працівникам, які перебувають на квартирному обліку, фінансової допомоги для будівництва доступного житла;

- відрахування коштів первинним профспілковим організаціям підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах не менше, ніж 0,3 відсотки від фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань відповідно до статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та до пунктів 5.6 та 5.11 Генеральної угоди.

4.4. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законів України “Про регулювання містобудівної діяльності” та “Про столицю України – місто-герой Київ” в частині передбачення права Київської міської ради при наданні земельних ділянок під будівництво житлових будинків встановлювати відсоток житлової площі, яка підлягатиме передачі, у тому числі і для виконання функцій столиці.

4.5. Розглянути можливість встановлення відповідно до статті 266.4.2 Податкового кодексу України пільгової ставки податку на нерухоме майно, що є власністю Київської міської ради профспілок за адресою: вул. Хрещатик, 16.

4.6. При приватизації об’єктів державної власності обов’язково включати до складу комісій з приватизації представників органу трудового колективу або органу профспілкової організації.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

4.7. Виходячи з наявних можливостей здійснювати в установленому законодавством порядку виділення квартир комунальним підприємствам, бюджетним установам та організаціям міста для забезпечення працівників, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та соціальному квартирному обліку.

4.8. Щорічно при формуванні проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва та проекту бюджету міста Києва передбачати, виходячи із наявних можливостей дохідної частини бюджету, кошти на будівництво (придбання) та реконструкцію житла з урахуванням розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.11.1997 № 1774 “Про вдосконалення порядку вирішення житлових питань громадян, які проживають у службових жилих приміщеннях”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1396 “Про будівництво житла для педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності м. Києва”, рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 68/8352 “Про деякі заходи здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов у місті Києві”, рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 446/9934 “Про затвердження Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013-2016 роки” та рішення спільного засідання Держкомзв’язку і Київської міської державної адміністрації від 07.06.2000 разом з районними в місті Києві державними адміністраціями щодо надання службових квартир на договірних засадах для листонош Київської міської дирекції УДППЗ “Укрпошта”.

На засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічно ради розглядати питання щодо фінансування міських програм будівництва соціального, молодіжного, доступного житла та іпотечного кредитування будівництва житла з поданням пропозицій до проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва та проекту бюджету міста Києва на наступний рік.

4.9. Включати до складу груп, комісій з реформування комунального житла міста в ОСББ представників Сторони профспілок та Сторони роботодавців.

4.10. Вживати заходів щодо комплексної забудови територій шляхом забезпечення житлових районів міста, особливо новостворених житлових мікрорайонів, необхідною кількістю дитячих садочків відповідно до затверджених показників програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015-2017 роки.

4.11. Сприяти виконанню статті 12 Закону України “Про поштовий зв’язок” щодо збереження адресної структури міста.

4.12. У 2015 році відповідно до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 731/731 “Про надання пільг по сплаті земельного податку” надавати пільги по сплаті податку на землю комунальним підприємствам та підприємствам міста, що забезпечують життєдіяльність міста.

4.13. Забезпечити виконання заходів згідно Додатку 1.

4.14. Здійснювати в установленому порядку компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському пасажирському транспорті загального користування.

4.15. Виконувати заходи по доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.16. Ініціювати перед Київською міською радою про продовження договорів оренди нежитлових приміщень, що орендують членські організації Київської міської ради профспілок – суб’єкти Територіальної угоди, за адресами: вул. Стрітенська, 15, вул. Тарасівська, 6-А, вул. Володимирська, 57, вул. Академіка Богомольця, 7/14 з встановленням орендної плати 1 грн. на рік.

 Сторона профспілок зобов’язується:

 4.17. Розглянути можливість створення разом з соціальними партнерами структури по медичному страхуванню працівників підприємств, організацій та установ м. Києва.

4.18. Надавати безоплатні юридичні консультації членам профспілок з питань зарахування на квартирний облік, приватизації державного житлового фонду, розподілу і надання житла, реєстрації права власності на квартири, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, формування житлово-будівельних кооперативів, плати за комунальні послуги, надання житлових субсидій, передачі до комунальної власності відомчого житлового фонду, зміни статусу і переобладнання гуртожитків в будинки квартирного типу, реєстрації (прописки) громадян, створення кредитних спілок тощо.

4.19. Брати участь у роботі житлових комісій районних в місті Києві державних адміністрацій.

 Розділ 5. Охорона праці, охорона здоров'я, забезпечення безпечної життєдіяльності населення

 Сторони домовились:

5.1. Організовувати і проводити всебічні (комплексні) перевірки стану охорони праці, виконання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту потерпілих на виробництві, перевірки з надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у несприятливих, шкідливих умовах праці, перевірки по виконанню вимог законодавства України щодо режиму праці та відпочинку неповнолітніх.

5.2. Домагатися виконання робіт з підвищеною небезпекою тільки працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту).

5.3. Проводити разом з територіальним органом Державної служби України з питань праці, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Києві огляд-конкурс “Краще підприємство з охорони праці у м. Києві” (Додаток 4: Положення про огляд-конкурс).

5.4. Передбачати в колективних договорах (крім установ та організацій бюджетної сфери) положення щодо:

- витрат на охорону праці не нижче передбачених Законом України “Про охорону праці” та домагатися досягнення рівня цих витрат у розрахунку на кожного працівника не нижче місячної суми мінімального розміру оплати праці;

- безкоштовної видачі молока працівникам при наявності шкідливих речовин у робочій зоні, незалежно від їх концентрації;

- надання додаткових компенсацій працівникам, якщо вони зайняті на важких роботах та на роботах із шкідливими, або небезпечними умовами праці;

- фінансування за рахунок роботодавця навчання представників профспілок з питань охорони праці;

- заходів щодо недопущення жінок та неповнолітніх до робіт зі шкідливими умовами праці, які для них заборонено переліками, затвердженими наказами Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 № 256 та від 31.03.1994 № 46;

- особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки;

- переліку робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд, створення належних умов для прийняття їжі працівникам, зайнятим на таких роботах, з включенням часу прийняття їжі до оплачуваного робочого часу;

- заходів щодо недопущенню проведення робіт у зміні тривалістю більше 7,2 годин при п’ятиденному робочому тижні і 6 годин при 6-денному робочому тижні працівникам, які працюють на виробництвах, у цехах, за професіями, посадами, на роботах із шкідливими умовами праці, передбаченими Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163;

- встановлення тривалості робочої зміни понад 8 годин (крім працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку;

- надання додаткових пільг постраждалим від нещасних випадків, профзахворювань та матеріальної допомоги сім’ям загиблих;

- забезпечення працюючих необхідним та якісним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту згідно з діючими нормами;

- доцільності створення цехових лікарських дільниць для працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці;

- заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями;

- витрат на проведення обов'язкових, попереднього і періодичних, медичних оглядів працівників певних категорій та на проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно діючого законодавства.

5.5. На запит Сторін надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці.

5.6. З метою зниження травматизму не допускати до виконання робіт з підвищеною небезпекою працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (угодами), а договори на виконання будівельних робіт укладати виключно з підрядними організаціями, що мають відповідні ліцензії та дозволи органів державного нагляду.

5.7. З метою зниження дорожньо-транспортних пригод забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог законодавчих актів у частині передрейсових технічних оглядів транспортних засобів, медичних оглядів водіїв перед виїздом на маршрут і після закінчення робочої зміни, нормування робочого часу та відпочинку водіїв.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується:

5.8. Забезпечити збереження структурного підрозділу з питань охорони праці у складі Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

5.9. Внести пропозиції щодо підготовки проекту Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2015-2018 роки.

5.10. Проводити щоквартально аналіз стану охорони праці, аварійності, травматизму та захворюваності на підприємствах, в організаціях та установах м. Києва. За результатами аналізу розробляти разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення стану безпеки та умов праці.

5.11. З метою зниження травматизму на будівництві здійснювати контроль за дотриманням законодавства щодо виконання будівельних робіт підрядними організаціями, що мають ліцензії та дозволи органів державного нагляду.

5.12. В межах фінансових можливостей передбачити в бюджеті м. Києва видатки на:

- виконання Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013-2016 роки (рішення Київської міської ради від 13.11.13 № 446/9934);

- виконання міської цільової програми “Здоров’я киян” на 2012-2016 роки (рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 208/7545);

- придбання санітарно-гігієнічного одягу та інших засобів індивідуального захисту (згідно з нормативами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України) для закладів охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету міста Києва;

- проведення швидкого тестування для перевірки крові на інфекційні хвороби медикам столиці, віднесеним до “групи ризику” згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2004 № 467, та вакцинацію проти грипу медичних працівників “групи ризику” за епідеміологічними показниками;

- проведення профілактичних щеплень проти вірусного гепатиту медичним працівникам, які контактують з кров'ю та препаратами;

- щорічне проведення огляду-конкурсу “Краще підприємство з охорони праці у м. Києві”.

На засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради розглядати питання щодо фінансування вищевикладених заходів з поданням пропозицій до проекту бюджету міста на наступний рік.

5.13. Забезпечувати спецодягом працівників КП “Київпастранс”, здійснення ремонту покрівель виробничих приміщень та стаціонарних споруд електротранспортних депо КП “Київпастранс” та їх відокремлених підрозділів, які знаходяться в аварійному стані.

5.14. Перед кожним оздоровчим сезоном здійснювати перевірку готовності дитячих оздоровчих закладів до роботи з дітьми з обов'язковим включенням до складу комісій представників профспілок з питань охорони праці за узгодженням з Київською міською радою профспілок.

5.15. Внести пропозиції щодо створення центру проведення профілактичних медичних оглядів та клініко-діагностичної лабораторії для обслуговування працівників транспортних підприємств комунальної власності м. Києва на базі Київської міської клінічної лікарні № 7.

5.16. З метою прискорення виведення з експлуатації небезпечних для жителів столиці існуючих сховищ рідкого хлору на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях забезпечити реконструкцію хлорного господарства та будівництво заводу з виробництва низько-концентрованого гіпохлориту натрію для знезараження питної води в обсягах та межах, що передбачаються в бюджеті та Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.

5.17. Для безпечних умов життєдіяльності мешканців міста проводити модернізацію Бортницької станції аерації ПАТ “АК Київводоканал”.

5.18. Забезпечити розгляд питань безпечної життєдіяльності населення м. Києва на засіданнях Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), залучивши до її складу представника Київської міської ради профспілок.

5.19. В межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на виконання міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на відповідну мету, у 2015 році надавати:

- матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах;

- щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування та які проживають в прийомних сім’ях, в дитячих будинках сімейного типу або знаходяться під опікою чи піклуванням;

- одноразову адресну матеріальну допомогу до окремих державних, релігійних свят та визначних дат певним категоріям населення міста Києва.

 Сторона профспілок зобов'язується:

5.20. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва вимог Кодексу законів про працю України, Законів України “Про охорону праці” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

5.21. Надавати юридичну, методичну і практичну допомогу працюючим або звільненим з роботи щодо відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі ушкодження їхнього здоров’я в процесі трудової діяльності, сім’ям загиблих на виробництві та роботодавцям, на підприємствах яких створені профспілкові організації, з питань охорони праці.

5.22. Затверджувати постановами президій відповідних профспілкових органів міста представників профспілок з питань охорони праці та організовувати для них навчання.

5.23. Організовувати проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників дитячих оздоровчих закладів.

5.24. Забезпечувати контроль за створенням здорових і безпечних умов для відпочинку дітей у приміських оздоровчих закладах.


 Розділ 6. Молодіжна політика

 Сторони домовились:

6.1. Визнати статус “молодь – 35 років”, на яких розповсюджується ця Угода.

6.2. Запроваджувати зайнятість, профорієнтацію, соціально-трудову адаптацію, проходження виробничої практики молоді згідно чинного законодавства України.

6.3. Сприяти збільшенню представництва молоді в органах влади, об’єднаннях профспілок і роботодавців. Взаємодіяти з громадськими молодіжними, жіночими організаціями та об'єднаннями з проблем молоді, жінок, сім'ї та дітей.

6.4. Здійснювати незалежний моніторинг з проблем молоді, сім'ї, материнства і дитинства. Результати моніторингу доводити до відома Сторін.

6.5. Впроваджувати заходи шляхом реалізації міських програм щодо попередження та профілактики асоціальних явищ: алкоголізму, наркоманії, поширення ВІЛ-СНІДу серед працюючої та студентської молоді, та пропаганди здорового способу життя.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

6.6. Активізувати роботу структурних підрозділів з реалізації молодіжної політики.

6.7. Виходячи з наявних можливостей міста, проводити реконструкції існуючих та будівництво нових муніципальних спортивних споруд для широкого залучення населення міста, в тому числі і молоді, до спорту та здорового способу життя.

6.8. При підготовці проекту бюджету м. Києва на відповідний рік вишукати можливість щодо передбачення коштів для фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, соціальних та творчих програм для молоді.

 Сторона роботодавців зобов’язується:

6.9. Рекомендувати включати до колективних договорів підприємств, організацій:

- виплату одноразової фінансової допомоги у розмірі не нижче середньої заробітної плати молодим працівникам із категорії дітей-сиріт, вперше прийнятих на роботу, робітникам, які повернулись в організацію після проходження строкової військової служби;

- надавати безвідсоткові кредити на придбання або оренду житла молодим спеціалістам;

- забезпечувати службовим житлом або компенсувати витрати на оренду житла для молодих спеціалістів, які працевлаштовуються за направленням на строк не менше трьох років;

- проводити в організаціях конкурси професійної майстерності “Кращий молодий робітник по професії”, “Кращий молодий спеціаліст”;

- розділи молодіжної політики з передбаченням фінансової підтримки по роботі з молоддю по захисту соціально-трудових прав.

6.10. Створити умови для трудової та соціальної адаптації молодих працівників, можливості для підвищення їх кваліфікації, подальшого навчання, професійного та кар'єрного зростання.

6.11. Створювати умови для проходження професійно-практичної підготовки учнів та студентів, брати участь у модернізації матеріально-технічної бази професійних навчальних закладів, надавати можливість проходження стажування педагогічних працівників професійних навчальних закладів безпосередньо на виробництві, брати участь у кваліфікаційній атестації випускників та забезпечувати їх працевлаштування відповідно до укладених договорів.

6.12. Проводити для молоді, в тому числі школярів, “дні відкритих дверей”, профорієнтаційні екскурсії з метою ознайомлення з професіями, потрібними на ринку праці.

 Сторона профспілок зобов’язується:

6.13. Створювати молодіжні ради (комісії) на всіх рівнях профспілкових структур, починаючи від Київської міської ради профспілок і закінчуючи профкомами первинних профспілкових організацій кожної галузі.

6.14. Приймати заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів профспілкової молоді, аналізувати і вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері захисту соціальних прав і гарантій молоді.

6.15. Інформувати молодих працівників щодо встановлених для них діючим законодавством, колективними договорами і угодами пільг та гарантій та створювати сайти, сторінки молодіжних комісій, а також груп у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Twitter.

6.16. Організовувати переговори з роботодавцями про включення до колективних договорів, галузевих та інших угод зобов'язань з реалізації молодіжної політики, забезпечення гідної оплати і безпечних умов праці, соціальних пільг і гарантій молодим працівникам.

6.17. Залучати молодь до лав членів профспілок. Висвітлювати заходи з реалізації молодіжної політики через засоби масової інформації профспілкових організацій, молодіжних телепрограм.

6.18. Залучати молодих працівників до участі в трудовому змаганні, конкурсах і оглядах, спортивних заходах, що проводяться в галузевих організаціях, на районному та обласному рівні.

6.19. Співпрацювати та обмінюватися досвідом з профспілками усіх рівнів, в тому числі з профспілками інших країн, щодо питань молодіжної проблематики, навчання, спортивних та культурних заходів.

 Розділ 7. Організація оздоровлення, культурного дозвілля та розвиток фізкультури і спорту для киян і членів їх сімей

 Сторони домовились:

7.1. Забезпечити ефективну діяльність культурних, спортивних, дитячих та молодіжних установ і організацій.

7.2. Спільними зусиллями Сторін:

- проводити “Головну ялинку міста” для дітей пільгових категорій в одному із міських театрально-концертних закладів;

- організовувати відпочинок та оздоровлення дітей та підлітків, в тому числі пільгової категорії;

- не допускати закриття та перепрофілювання діючих об’єктів соціального призначення: санаторіїв-профілакторіїв; баз відпочинку та оздоровлення; навчально-виховних установ; дитячих та молодіжних оздоровчих таборів, закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, спортивних споруд усіх форм власності; дитячих та молодіжних клубів у навчальних закладах.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

7.3. Передбачити в межах фінансових можливостей в бюджеті м. Києва видатки на:

- фінансування заходів на оздоровлення та відпочинок дітей, в першу чергу, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, в тому числі через профспілки міста;

- фінансування проведення “Головної ялинки міста” в одному із міських театрально-концертних закладів для дітей пільгових категорій, в тому числі через профспілки міста;

- фінансування проведення загальноміських спортивних заходів.

7.4. Передбачити в бюджеті міста Києва кошти на фінансову підтримку діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі підпорядкованих профспілкам міста.

 Сторона профспілок зобов'язується:

7.5. Здійснювати щорічно:

- організацію оздоровлення та відпочинку 30 тис. дітей в межах коштів, виділених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, господарниками, профспілкового бюджету та спонсорів;

- організацію проведення Новорічних та Різдвяних заходів для дітей під час зимових канікул в межах коштів, виділених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), профспілкового бюджету та господарниками.

7.6. Брати участь у виконанні державних програм фізкультурно-спортивного спрямування та сприяти розвитку спорту в трудових колективах міста.

7.7. Зберігати та поновлювати матеріально-технічну базу дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київської міської ради профспілок.

 Розділ 8. Міське житлово-комунальне господарство, міська інфраструктура та охорона навколишнього середовища

 Сторони домовились:

8.1. Згідно з чинним законодавством забезпечити контроль за діяльністю організацій, що загрожують санітарно-епідеміологічній та екологічній безпеці населення м. Києва.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

8.2. Забезпечити виконання заходів Цільової програми “Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2010 року № 220/5032 в обсягах та межах, що передбачаються в бюджеті та Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний рік.

8.3. Вжити заходів щодо скорочення МАФів, стихійних базарів на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення пішоходів.

8.4. Передбачити в бюджеті м. Києва, в межах фінансових можливостей, видатки на:

- придбання техніки для озеленення міста;

- благоустрій та розширення міських кладовищ;

- підтримання рекреаційних властивостей міських пляжів;

- придбання рухомого складу та капітально-відновлювального ремонту міського авто та електротранспорту;

- ремонт доріг столиці.

8.5. Забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010-2015 роки, спрямованих на впровадження роздільного збирання побутових відходів та безвідходних методів їх переробки.

8.6. Сприяти, в межах фінансових можливостей, вирішенню проблемних питань стосовно:

- дитячо-юнацьких спортивних закладів, розташованих на Трухановому острові, в тому числі їх освітлення, та організації патрулювання наряду міліції на острові протягом року;

- відновлення водопостачання для дитячих закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, спортивних споруд, що входять у підпорядкування Сторін, розташованих на Трухановому острові в м. Києві.

8.7. Розглянути можливість щодо надання у позашкільний час спортивних залів загальноосвітніх шкіл для організації навчально-тренувальних занять з вихованцями дитячих спортивних шкіл, які знаходяться у підпорядкуванні Київської міської ради профспілок.

 Сторона профспілок зобов'язується:

8.8. Брати активну участь у загальноміських заходах із прибирання паркових територій міста та насадженню зелених паркових зон та клумб.

 Розділ 9. Соціальний діалог

 З метою подальшого розвитку соціального діалогу та підвищення його ефективності

 Сторони домовились:

9.1. Затвердити Порядок підготовки проекту Територіальної угоди, ведення колективних переговорів, підписання та здійснення контролю за її виконанням (Додаток 2).

9.2. Затвердити Порядок приєднання до Територіальної угоди (Додаток 3).

9.3. Надавати на безоплатній основі суб’єктам Сторін наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди.

9.4. Вирішувати спірні питання та проблеми міського рівня, що виникають під час виконання Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів.

9.5. Сприяти укладенню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі порівняно з Генеральною, галузевими і цією Угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) зобов’язується:

9.6. Включати до складу колегій та цільових комісій, робочих органів підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) представників профспілок, альтернативних профспілок та організацій роботодавців, які є суб'єктами Угоди.

 

Додаток 1
до пункту 4.13. Угоди

№ з/п Найменування Виконавці Термін виконання
1. У бюджеті міста Києва передбачати кошти на харчування в установах освіти комунальної власності територіальної  громади міста у відповідності до законів України та актів Кабінету Міністрів України. Київська міська державна адміністрація 2015-2017 роки
2. Сторонам Угоди на засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради розглядати пропозиції до переліку категорій громадян, яким мають надаватися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті, з подальшим направленням їх до Київської міської ради (за умови змін чинного законодавства) Сторони Угоди
3. Продовжити зовнішнє озвучення міського пасажирського транспорту, збільшити шрифт табличок з номерами маршрутів в міському транспорті і кількість звукових світлофорів та впровадити в підземних переходах фарбування першої та останньої сходинок для інвалідів зору. Київська міська державна адміністрація
4. Організувати одне спеціальне офтальмологічне відділення на базі будь-якої лікарні для лікування незрячих (супровід в лікарні, медична допомога). Київська міська державна адміністрація
5. Забезпечити лічильниками обліку теплопостачання, газопостачання, гарячого та холодного водопостачання будинки комунальної власності. Київська міська державна адміністрація
6. Передбачати на перших поверхах приміщень будівель комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-побутової сфери, опорних пунктів  для обслуговування ліфтового та газового господарства. Київська міська державна адміністрація
7. Забезпечити  при проектуванні нових житлових будинків, включення до містобудівних умов і обмежень, що видаються відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, вимоги щодо  виділення приміщення на перших поверхах новобудов для відкриття нових поштових відділень зв’язку. Київська міська державна адміністрація
8. Відповідно до вимог Закону України “Про поштовий зв'язок” забезпечити наявність поштових скриньок на перших поверхах  приміщень чи в інших доступних місцях у житловому фонді комунальної власності м. Києва. Київська міська державна адміністрація

Додаток 2
до пункту 9.1. Угоди

ПОРЯДОК
підготовки проекту Територіальної угоди, ведення колективних переговорів, підписання та здійснення контролю за її виконанням

1. Порядок підготовки проекту Територіальної угоди.

1.1. Будь-яка із Cторін переговорного процесу не раніш як за три місяці до закінчення строку дії Територіальної угоди письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів.

1.2. Інша Cторона протягом семи календарних днів повинна розпочати переговори.

2. Порядок ведення колективних переговорів.

2.1. Для ведення колективних переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до діючої Територіальної угоди, узгодження організації контролю за її виконанням Cторони домовились про створення спільної робочої комісії, яка формується з рівної чисельності повноважних представників Cторін.

2.2. Спільній робочій комісії з ведення переговорів і укладання Територіальної угоди на надається статус постійно діючої для вирішення спірних питань, що виникають під час реалізації Територіальної угоди, розв’язання їх шляхом проведення консультацій і переговорів, а також для спільного розгляду соціальних проблем, що виникають у місті.

2.3. Кожна із Сторін переговорів обирає або призначає співголову спільної робочої комісії та його заступників.

Співголови, а у разі їх відсутності заступники співголів, по черзі головують на засіданнях, підписують протоколи засідань, вирішують інші організаційні питання.

За згодою Сторін переговорів такі права на період діяльності робочої комісії можуть бути делеговані одному із співголів.

2.4. Для організаційного забезпечення переговорів, ведення і оформлення протоколів, формування проекту Територіальної угоди утворюється секретаріат комісії, який формується Сторонами.

2.5. Переговори проводяться за домовленістю Сторін у приміщенні, яке визначається Сторонами.

2.6. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь представники від кожної Сторони.

2.7. Переговори ведуться, як правило, у формі відкритих засідань. Сторони можуть запрошувати на засідання без права вирішального голосу членів робочих груп, експертів, консультантів, яким за згодою співголів може надаватися слово для виступу.

2.8. Дата проведення та порядок денний наступного засідання визначається Сторонами на черговому засіданні комісії.

Порядок денний та регламент кожного засідання комісії, при необхідності, може за взаємною згодою Сторін коригуватися на початку роботи.

2.9. Жодна із Сторін не може відмовити іншій Стороні у розгляді питань, які є предметом Територіальної угоди.

2.10. Відповідно до структури проекту Територіальної угоди та графіка підготовки розділів, Сторони в міру готовності текстів розділів виносять їх для обговорення на засідання спільної робочої комісії.

2.11. Переговори можуть перериватись за ініціативи однієї із Сторін на погоджений між ними строк, але не більше 2 тижнів, з метою додаткового вивчення аргументів та інформації, проведення консультацій.

2.12. Пункт проекту Територіальної угоди вважається прийнятим, якщо він погоджений усіма Сторонами.

2.13. Рішення робочої комісії оформляється відповідним протоколом, який ведеться на кожному засіданні і підписується особами, які вели засідання. Матеріали направляються кожній Стороні протягом п'яти днів.

2.14. До протоколу заносяться рішення, з яких досягнуто домовленості, пропозиції Сторін з питань, стосовно яких в ході переговорів Сторони не дійшли згоди, відповідні доручення, а також окрема позиція члена комісії, якщо він на цьому наполягає.

3. Порядок вирішення розбіжностей.

3.1. Якщо в ході переговорів Сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані пропозиції Сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин.

3.2. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей Сторони проводять консультації з метою узгодження розбіжностей.

3.3. З метою вироблення заходів, необхідних для досягнення протягом дії Територіальної угоди остаточних домовленостей з питань, викладених у протоколі розбіжностей, подовжується робота спільної робочої комісії з підготовки та укладення Територіальної угоди.

3.4. Протокол розбіжностей включається як додаток до Територіальної угоди.

4. Порядок підписання та здійснення контролю за виконанням Територіальної угоди.

4.1. Територіальна угода підписується уповноваженими представниками Сторін не пізніше як через 10 днів після завершення колективних переговорів.

4.2. У двотижневий термін після підписання Територіальної угоди кожна із Сторін самостійно визначає відповідального за виконання кожного пункту зобов'язань.

4.3. У двотижневий термін після підписання Територіальної угоди робоча комісія із представників Сторін, що вела переговори і готувала проект Територіальної угоди, складає і затверджує план спільних засідань з розгляду стану виконання окремих розділів (пунктів) Територіальної угоди.

4.4. Кожна Сторона письмово інформує одна одну про виконання Територіальної угоди два рази на рік: за I півріччя – у серпні, за рік – у лютому.

Сторони розглядають підсумки виконання Територіальної угоди за перше півріччя на спільному засіданні представників Сторін.

За результатами засідання складається протокол і визначаються додаткові заходи щодо реалізації невиконаних зобов'язань.

Матеріали розгляду доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

5. Порядок внесення змін і доповнень до Територіальної угоди.

5.1. Зміни та доповнення до Територіальної угоди у зв'язку із змінами чинного законодавства, Генеральної угоди або за ініціативою Сторін вносяться після проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання протоколу.

5.2. Кожна зі Сторін має право письмово повідомити іншу Сторону про необхідність внесення змін і доповнень до Територіальної угоди.

5.3. Внесення змін і доповнень до Територіальної угоди здійснюється в порядку, передбаченому в розділах 2 і 3 цього Положення.

6. Відповідальність за порушення і невиконання зобов'язань Територіальної угоди

6.1. Жодна із Сторін, що уклала Територіальну угоду, не має права в односторонньому порядку протягом терміну її дії приймати рішення, що погіршують норми й положення угоди, або припиняють її дію.

6.2. У разі порушення однією із Сторін положень Територіальної угоди інша сторона у 5-денний термін має право на скликання позачергового засідання повноважних представників Сторін.

6.3. За порушення чи не виконання зобов'язань Територіальної угоди посадові особи Сторін несуть відповідальність згідно зі статтею 18 Закону України “Про колективні договори і угоди”, Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормами чинного законодавства України.


 Додаток 3
до пункту 9.2. Угоди 

ПОРЯДОК
приєднання до Територіальної угоди

  1. Після реєстрації в установленому порядку Територіальна угода є відкритою для приєднання до неї організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців, профспілок відповідного статусу, об’єднань профспілок, уповноважених суб'єктами права, яких вони представляють.

 2. Після прийняття відповідного рішення виборним органом профспілки, об’єднання профспілок чи організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про приєднання до Територіальної угоди до відповідної Сторони надсилається заява про приєднання із зобов'язаннями виконувати норми і положення Територіальної угоди та надавати звіти про їх виконання.

 До заяви додаються копія документів, що підтверджують статус та повноваження юридичної особи та витяг із рішення виборного органу про приєднання до Територіальної угоди.

 3. Відповідна Сторона протягом 15 днів розглядає заяву і приймає рішення про приєднання профспілки, об’єднання профспілок або організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців до Територіальної угоди.

 Рішення оформлюється відповідним протоколом і набирає чинності з дня його прийняття.

 Якщо протягом 15 днів відповідна Сторона не прийняла рішення щодо приєднання, то профспілка, об’єднання профспілок або організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців вважаються такими, що приєднались до Територіальної Угоди.

 Протягом 10 днів рішення про приєднання надсилається іншій Стороні.

 4. Профспілка, об’єднання профспілок або організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців після приєднання набувають усіх прав і обов'язків, визначених Територіальною угодою.

 5. Інформація про приєднання до Територіальної угоди публікується у засобах масової інформації та розміщується на веб-сторінках Сторін.

Додаток 4
до пункту 5.3. Угоди

  ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс “Краще підприємство з охорони праці у м. Києві”

  1. Мета організації огляду-конкурсу

 Міський огляд-конкурс проводиться на виконання Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Об'єднанням організацій роботодавців м. Києва “Федерація роботодавців м. Києва” та Об'єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві “Київська міська рада профспілок” на 2015-2017 роки.

 Огляд-конкурс проводиться з метою підвищення уваги господарських керівників і профспілкових комітетів підприємств до питань покращення роботи з охорони праці, мобілізації колективів трудящих на посилення роботи по профілактиці нещасних випадків на виробництві, зниженню захворюваності працюючих, забезпечення виконання колективних заходів по охороні праці.

 Для організації і проведення огляду-конкурсу на підприємствах створюються постійно діючі оглядові комісії, очолювані першим заступником керівника. До складу комісії включаються представники адміністрації і профкому. При необхідності оглядові комісії можуть створюватись в структурних підрозділах. До складу цих комісій, очолюваних керівниками підрозділів, включаються фахівці з питань охорони праці, представники профкомів.

 На підприємствах, адміністрацією спільно з профкомами, розробляються окремі положення про огляд-конкурс на основі даного Положення.

2. Основні показники огляду-конкурсу

 Переможцями огляду визначаються колективи, які забезпечать:

2.1. Відсутність, у тому числі прихованого, або зниження виробничого травматизму та профзахворювань.

2.2. Виконання заходів щодо поліпшення умов праці, передбачених колективними договорами і комплексними заходами з охорони праці.

2.3. Цільове використання коштів на охорону праці.

2.4. Своєчасне забезпечення працюючих якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до вимог законодавства.

2.5. Своєчасне навчання і перевірка знань працівників, у тому числі посадових осіб, з питань охорони праці.

2.6. Наявність та ефективне функціонування системи управління охороною праці.

2.7. Своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.8. Наявність та обладнання кабінетів, кутків охорони праці.

2.9. Задовільний стан санітарно-побутових приміщень, їдалень, буфетів, кімнат прийому їжі та відпочинку.

2.10. Дотримання режиму праці і відпочинку.

2.11. Своєчасність виплати заробітної плати або зниження заборгованості.

2.12. Наявність та обладнання медичних пунктів.

2.13. Своєчасне і повне проходження обов'язкових медичних оглядів, та виконання рекомендацій заключного акту комісії за результатами обов'язкових медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

3. Порядок підбиття підсумків огляду-конкурсу

 3.1. Підсумки огляду-конкурсу на підприємстві підбиваються на спільному засіданні роботодавця і профкому двічі на рік за підсумками півріччя.

 3.2. Роботодавець спільно з профкомом підбивають підсумки огляду-конкурсу за рік і передають своє рішення для розгляду на президії галузевої міської профспілки.

 3.3. Міська галузева профспілка на засіданні президії визначає не більше 3-х підприємств-переможців від галузі, оформляє рішення постановою президії, яку разом з матеріалами від підприємств-переможців надає до Міськпрофради у термін до 20 лютого наступного року. Організації, які знаходяться на профобслуговуванні в об’єднанні профспілок надають матеріали безпосередньо до Міськпрофради також у термін до 20 лютого.

 3.4. До матеріалів, які вносяться міській оглядовій комісії обов'язково додається звіт у формі пояснювальної записки по показниках розділу 2 цього Положення до якої додаються наступні копії статистичних даних:

- форма № 7-ТНВ (звіт про травматизм на виробництві та матеріальні наслідки);

- форма № 1- ПВ (про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах),

Примітка: Всі форми складаються з додатковою колонкою за попередній звітний період.

 3.5. Для більш об’єктивного визначення переможців огляду-конкурсу підприємства м. Києва розподіляються на три категорії:

- Підприємства з кількістю працюючих більше 1000 чол. - 1 категорія

- Підприємства з кількістю працюючих від 250 до 1000 чол. - 2 категорія

- Підприємства з кількістю працюючих до 250 чол. - 3 категорія

3.6. Для заохочення переможців огляду-конкурсу за підсумками роботи за рік встановлюються по кожній категорії підприємства три призових місця.

3.7. Підприємства-переможці нагороджуються грамотою Київської міської ради профспілок.

 4. Визначення та нагородження переможців огляду-конкурсу

4.1. Міська оглядова комісія, склад якої погоджується Сторонами Територіальної угоди, на своєму засіданні розглядає надані матеріали та визначає підприємства - переможців огляду-конкурсу у термін до 20 березня.

4.2. Результати засідання міської оглядової комісії оформляються протоколом за підписом всіх членів комісії.

4.3. Нагородження підприємств-переможців огляду-конкурсу “Краще підприємство з охорони праці у м. Києві” проводиться на урочистих зборах присвячених “Всесвітньому дню охорони праці” у термін до 28 квітня року, наступного за проведенням конкурсу.