вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001
+380-44-351-21-56

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?

Газета

01 GAZETA KP gruden 6 stor 2023 page 0001
1231920
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
221
579
3638
16804
1231920

Час: 2024-04-20 07:30:52
Visitors Counter

 


УГОДА
між Територіальною державною інспекцією праці у місті Києві
та Об'єднанням профспілок, організацій профспілок у м.Києві
„Київська міська рада профспілок”
про взаємодію у здійсненні державного га громадського контролю
за додержанням законодавства про працю

Територіальна державна інспекція праці у місті Києві (далі – Терінспекція) в особі Начальника територіальної державної інспекції праці, головного державного інспектора праці м.Києва АНДРІЄНКА Владислава Степановича, що діє на підставі Положення про Територіальну державну інспекцію праці, затвердженного постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 50, з однієї сторони, та Об'єднанням профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” (далі – Міськпрофрада) в особі Голови Міськпрофради МЕЛЬНИКА Валентина Петровича, що діє на підставі Статуту Міськпрофради, з іншої сторони, іменовані разом „Сторони”, уклали цю Угоду з метою об'єднання зусиль сторін у здійснення державного і громадського контролю за додержанням законодавства про працю (окрім охорони праці) та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в частині прав застрахованих осіб).

І. Предмет Угоди

1 Предметом цієї Угоди є забезпечення, у межах повноважень сторін, дотримання гарантованих Конституцією України та законами України трудових прав працівників шляхом виявлення порушень законодавства, вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників.

II. Організація роботи

2.1 Сторони організують виконання завдань, передбачених розділом І Угоди, як самостійно, так і шляхом проведення спільних заходів на підставі узгоджених планів
Проведення запланованих перевірок, інших заходів є обов'язковим. Про проведену роботу сторони інформують одна одну, а також громадськість через засоби масової інформації.
2.2. Сторони виконують зобов'язання за цією Угодою як безпосередньо, так і через свої організаційні структури, перепік яких додається до цієї Угоди При зміні даних, зазначених у цьому переліку, Сторони оперативно інформують одна одну

III. Зобов'язання сторін

3.1. Терінспекція :

забезпечуватиме захист прав працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (крім питань охорони праці), загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) (в частині прав застрахованих осіб) на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю (далі - роботодавці);
за результатами власних перевірок, а також перевірок на підставі повідомлень профспілкових організацій (за наявності достатніх даних):
- видаватиме приписи про усунення порушень законодавства про працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- своєчасно складатиме і надсилатиме до суду протоколи про адміністративні правопорушення з приводу порушень трудового законодавства;
повідомлятиме органам, до компетенції яких входить призначення на посади керівників юридичних осіб, а у разі необхідності - органам прокуратури про факти порушень прав працівників для вирішення питання про відповідальність таких керівників..

3.2. Міськпрофрада, її членські організації:

забезпечуватимуть захист трудових і соціально-економічних прав членів профспілок шляхом здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
представлятимуть інтереси членів профспілок при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом трудових прав до судових органів, а також у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об'єднаннями, іншими організаціями;
надаватимуть безкоштовну правову допомогу членам профспілок з питань захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

3.3. Терінспекція та Міськпрофрада взаємодіятимуть шляхом:

обов'язкового узгодження планів роботи щодо здійснення державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в організаціях, установах міста Києва;
проведення спільних перевірок додержання законодавства про працю з обов'язковим наданням інформації про вжиті заходи;
інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів, об'єднань роботодавців про порушення законодавства про працю та притягнення до відповідальності осіб, які порушують законодавство про працю;
підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо вдосконалення контролю та посилення відповідальності за порушення законодавства про працю України;
організації правороз'яснювальної роботи з питань трудового законодавства, в тому числі підготовкою спільних роз'яснень, листів тощо;
висвітлення в засобах масової інформації фактів порушень законодавства про працю та вжитих заходів для їх усунення, а також заходів, що застосовуються до посадових осіб, які порушують законодавство про працю та не виконують приписів держінспекторів, у і ч. за поданням профспілок;
проведення спільних засідань колегіальних органів з питань додержання законодавства про працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення реалізації прав і гарантій застрахованих осіб;
проведення навчання, спільних семінарів, обміну досвідом роботи, нарад державних інспекторів і представників профспілкових організацій

IV. Контроль за виконанням Угоди

4.1. Сторони Угоди щорічно підводять підсумки виконання цієї Угоди і розглядають їх на спільних нарадах

V. Заключні положення

5.1. Угода укладається строком на п'ять років. Термін дії Угоди може бути продовжено на той самий строк і на тих самих умовах, які передбачено Угодою, якщо жодна з Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії. Угоди письмово не заявить про наміри припинити її.