вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001
+380-44-351-21-56

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?

Газета

01 GAZETA KP gruden 6 stor 2023 page 0001
1231863
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
164
579
3581
16747
1231863

Час: 2024-04-20 06:29:51
Visitors Counter

 

П 54 2.doc Про затвердження Положення page 0001

Додаток 1
до постанови Президії
від 28.05.2019 № П- 54 - 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
НА КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА КИЄВА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

І. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращий колективний договір (далі – конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи та посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, зокрема з питань забезпечення продуктивної зайнятості, зростання заробітної плати, створення безпечних і здорових умов праці, поширення передового досвіду цієї роботи
1.2. Конкурс проводиться щорічно.
Підсумки підводяться в березні кожного року за минулий рік
Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють первинні профспілкові організації, що входять до складу членських організацій Київської міської ради профспілок та відповідають умовам, визначеним цим Положенням.
1.3. Організатором проведення конкурсу на місцевому рівні виступає Київська міська рада профспілок, на галузевому рівні – членські організації Київської міськпрофради.
1.4. Галузева профспілка, яка бере участь у конкурсі, повинна мати своє Положення про конкурс, узгоджене за термінами проведення з Положенням про конкурс на кращий колективний договір серед підприємств, установ та організацій м. Києва, затвердженого рішенням Президії Київської міськпрофради.

ІІ. Умови участі в конкурсі та критерії визначення переможців

2.1. Участь у конкурсі на кращий колективний договір не можуть брати підприємства, якщо:
- їх колективні договори не пройшли повідомну реєстрацію в місцевих органах виконавчої влади (органах місцевого самоврядування) чи положення колективного договору суперечать чинному законодавству, не відповідають Генеральній і галузевій (міжгалузевій) угодам;
- мають місце факти недотримання гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною, галузевими (міжгалузевими), територіальними угодами, невиконання положень колективного договору;
- їх керівники у звітному періоді притягувалися до відповідальності за порушення законодавства про працю та охорону праці (судові рішення, приписи відповідних органів нагляду та контролю);
- протягом дії колективного договору виникала заборгованість із заробітної плати та перерахування профспілкових внесків, інших виплат, передбачених законодавчими актами України;
- мають заборгованість із податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів і з виплат до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- протягом дії колективного договору відбулося скорочення чисельності працівників понад 5% від загальної чисельності штатних працівників за ініціативою роботодавця;
- у звітному періоді сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком або групові нещасні випадки на виробництві з вини підприємства, допущено приховування від розслідування та обліку хоча б одного нещасного випадку на виробництві;
- надали неправдиву або неповну інформацію;
- знаходяться в процесі ліквідації чи банкрутства.
2.2. Переможці конкурсу визначаються за групами:
- до 100 осіб;
- від 101 до 500 осіб;
- від 501 до 1500 осіб;
- від 1500 осіб.
2.3. Галузеві підприємства, переможці конкурсу, які зайняли перші місця, не беруть участь у огляді – конкурсі на кращий колективний договір протягом наступних двох років.

ІІІ. Порядок визначення кращих колективних договорів та визначення його переможців у номінаціях

3.1. Визначення переможців конкурсу на кращий колективний договір відбувається за категоріями:
- «Кращий колективний договір у бюджетній сфері»;
- «Кращий колективний договір у виробничій сфері»;
- «Кращий колективний договір у сфері послуг».
3.2. Для визначення переможців конкурсу встановлюються по кожній групі 1 та 2 призові місця.
3.3. Підприємства, що мають намір взяти участь у конкурсі, надають матеріали галузевим профспілкам у визначені ними строки та за встановленою ними формою.
3.4. Визначення кращих колективних договорів на галузевому рівні – переможців конкурсу на кращий колективний договір за номінаціями – здійснюється виборними органами членських організацій Міськпрофради (Президія, Рада).

Фінансування проведення конкурсу та заохочення учасників на цьому рівні здійснюються за рахунок профспілкових бюджетів членських організацій Міськпрофради.

3.5. Кожна членська організація Київської міськпрофради із загальної кількості своїх номінантів по групам визначає переможців конкурсу за наявності позитивної динаміки реалізації зобов’язань за колективним договором, спираючись на такі критерії:
1) продуктивної зайнятості працівників та збереження чисельності працюючих;
2) рівня оплати праці;
3) підвищення професійної конкурентоспроможності працівників;
4) розвитку виробничої демократії, реалізації права профспілок на участь в управлінні підприємством;
5) соціального розвитку підприємства та соціального захисту працюючих і членів їхніх сімей;
6) зниження рівня виробничого травматизму та кількості нещасних випадків.
3.6. Організаційне забезпечення проведення конкурсу на кращий колективний договір, попередній розгляд і підготовку матеріалів для нагородження переможців конкурсу здійснює Комісія Київської міськпрофради з проведення конкурсу на кращий колективний договір.
Кількісний та персональний склад Комісії затверджує Президія Київської міськпрофради.
До складу Комісії можуть включатися, за їх згодою, представники від членських організацій Міськпрофради, експерти та фахівці.
3.7. Членські організації Міськпрофради до 20 березня наступного за звітним року подають Комісії Київської міськпрофради з проведення конкурсу на кращий колективний договір матеріали на переможців конкурсу за групами та інформацію згідно з додатком № 1 до цього Положення.
Також надають Комісії інформацію про кількість укладених галузевих угод і колективних договорів та загальну кількість членів профспілки. Статистичні дані мають бути надані за станом на 31 грудня звітного року.
3.8. Матеріали, що надійшли після 20 березня, Комісією не розглядаються.
3.9. Комісія Київської міськпрофради з проведення конкурсу на кращий колективний договір:
- здійснює перевірку дотримання номінантами умов участі у конкурсі;
- визначає переможців за кожною номінацією по групам, виходячи з критеріїв, передбачених у п.3.5.;
- готує відповідні матеріали на засідання Президії Київської міськпрофради.
3.10. У разі необхідності, Комісія Київської міськпрофради з проведення конкурсу на кращий колективний договір має право запросити додаткові дані.
3.11. Київська міська рада профспілок за результатами визначення переможців конкурсу на кращий колективний договір за номінаціями складає перелік кращих колективних договорів за відповідний рік, оприлюднює його на сайті Міськпрофради та здійснює нагородження переможців.

ІV. Порядок нагородження переможців конкурсу на кращий колективний договір

4.1. Нагородження переможців конкурсу здійснюється Президією Київської міськпрофради, як правило, до 1 Травня – Дня праці.
4.2. Нагородження переможців конкурсу здійснюється згідно кошторису, що затверджується Президією Київської міськпрофради.
4.3. Членські організації Київської міськпрофради за власний рахунок можуть встановлювати додаткові заохочення для профспілкових комітетів підприємств-переможців конкурсу у відповідній номінації.
4.5. Висвітлення досвіду роботи переможців конкурсу здійснюється засобами масової інформації Міськпрофради, її членських організацій.

Додаток 1
до Положення про Конкурс на кращий колективний договір

ЗАЯВКА
на участь у Конкурсі на кращий колективний договір
за ______ рік

Підприємство _________________________________________________________________________
                                                   (повне найменування підприємства, установи, організації)
заявляє про свою участь у конкурсі.
Керівник підприємства (назва посади) ____________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)
Голова профкому ______________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)
Профком _____________________________________________________________________________
                                                                     (повне найменування профкому)
Поштова адреса: _______________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: __________________________________________________________________

З порядком проведення конкурсу ознайомлені та погоджуємося. Підтверджуємо, що за звітний період і станом на 31 грудня _____ р.:
1. Підприємство не мало заборгованості з виплати заробітної плати, платежів до фондів соціального страхування, перерахування профспілкових внесків і відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, податків та зборів перед бюджетами всіх рівнів.
2. На підприємстві соціальні гарантії за колективним договором є вищими від рівня, встановленого Генеральною та галузевою угодами (або відповідають цьому рівню). Виконання норм і зобов’язань за колективним договором підтверджено актом про їх виконання.
3. На підприємстві не було нещасних випадків зі смертельним наслідком або групових нещасних випадків на виробництві з вини підприємства. Не було випадків приховування від розслідування та обліку нещасних випадків.
4. Підприємство не перебуває в процесі ліквідації або банкрутства.
Повноту та достовірність даних, зазначених у цій заявці та додатках до неї, гарантуємо.

Додатки:
1. Колективний договір укладено на термін __________________________________________________
та зареєстровано__________________________________________________________________ ______
                                (назва реєструючого органу, №, дата повідомної реєстрації, зауваження)
2. Копії колективного договору (текстова та електронна версії), протоколів підбиття підсумків виконання колективного договору. Акт про виконання норм і положень колективного договору за звітний рік.
3. Статистична звітність (форма 1-ПВ звіт з праці за ІV квартал) за попередній та звітний роки.
4. Інші документи та матеріали на розсуд учасника конкурсу з урахуванням перспективних напрямів діяльності за номінаціями.

Керівник _______________________________________________________________________________
                                                                           (підпис)

Голова профкому ________________________________________________________________________
                                                                          (підпис)
МП
“__” _____________20__ року

Голова __________________________________________________ ______________________________
                                                     (назва Профспілки)                                   (підпис)

 

Додаток 2
до Постанови Президії Міськпрофради
від « 28 » травня 2019 р. № П – 54 – 2

Склад Комісії Київської міської ради профспілок
з проведення конкурсу на кращий колективний договір
серед підприємств, установ та організацій міста Києва, що входять до складу членських організацій Київської міськпрофради

1. Орисенко Тетяна Миколаївна - заступник Голови Київської міської ради профспілок, голова Комісії.
2. Канович Валентина Леонідівна - головний правовий інспектор Київської міської Профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг.
3. Киба Володимир Володимирович - заступник Голови (на громадських засадах) Київської міської організації Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості, правовий інспектор праці.
4. Ковбасюк Владислав Валерійович - завідувач відділу соціально-економічного та правового захисту Київської міської профспілки працівників культури.
5. Кулик Олена Павлівна -  голова Об’єднаної первинної профспілкової організації Київської дирекції ПАТ «Укрпошта».
6. Левицький Віталій Олегович - завідувач відділу з питань соціально-економічного захисту Київської міської Профспілки працівників охорони здоров’я.
7. Литвин Людмила Іванівна - начальник Управління з гуманітарних питань Київської міської ради профспілок.
8. Машталер Микола Іванович - заступник Голови Профспілки працівників державних установ м. Києва.
9. Пількевич Світлана Василівна - начальник Управління з питань охорони праці Київської міської ради профспілок.
10. Александрова Ольга Миколаївна - начальник Управління з соціально-економічних питань та соціального діалогу Київської міської ради профспілок.

З 28 лютого 2013 року набув чинності новий Порядок реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів». Прийняття нового Порядку обумовлене змінами у законодавстві, зокрема прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів».

Цим Порядком упорядковано повідомну реєстрацію угод усіх рівнів: галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканські) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори в територіальні угоди іншого рівня – районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів для забезпечення можливості обліку їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), які можуть виникнути в результаті виконання умов таких угод (договорів).

Сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору).

Сторони галузевої (міжгалузевої) і територіальної угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення відповідної угоди.

Новий порядок не містить вимог щодо подання разом з угодою, колективним договором на реєстрацію протоколів розбіжностей, інформації про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах, так само як і інші вимоги до поданих на реєстрацію угод та договорів, крім автентичності їх примірників.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган на титульній сторінці кожного примірника угоди (договору) і копії робить напис шляхом заповнення відповідного шаблону згідно з додатком 1 вказаного Порядку.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструю чого органу; сторонам угоди (договору) може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники угоди (договору) не є автентичними.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації або прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідної угоди (договору) зберігається в реєструючому органі.

Реєструючий орган оприлюднює відомості про проведення повідомної реєстрації угод (договорів) у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

Крім того, Порядком передбачено, що копіювання та опублікування тексту угоди колективного договору здійснюється лише із написом про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

 

Соціальний діалог як процес уявляє собою взаємовідносини між трудовими колективами та роботодавцями, включаючи сюди інші об'єкти, такі як державні органи, міжнародні організації тощо. Але основними суб'єктами, що ініціюють процес соціального діалогу, є трудові колективи.

У складі трудового колективу працівники реалізують колективні трудові права. Оформлення волі трудового колективу у вигляді рішення загальних зборів (конференції) необхідне при встановленні і зміні колективних умов праці, укладенні колективного договору, затвердженні правил трудового розпорядку, вирішенні колективних трудових спорів.

Кожна із сторін трудових правовідносин має своїх представників, які є суб'єктами цих відносин, а саме представництва від трудових колективів, суб'єктами яких виступають профспілки (їх об'єднання), інші представники працівників, організацій роботодавців (їх об'єднання) вже є представницькими за своїм характером. Представництво у колективних трудових правовідносинах відбувається на підставі закону, внутрішнього правового акта організації, рішення профспілкового органу.

Отже, соціальний діалог являє собою процес, що виражається у реалізації колективних переговорів; колективних угод і колективних договорів; участі працівників та їх представників в управлінні організацією; взаємні консультації та інформування сторін соціального діалогу; примирно-посередницька процедура вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Слід зазначити, що колективні переговори є однією з найважливіших форм соціального діалогу між сторонами колективних трудових відносин, способом узгодження їх інтересів.

Основним напрямком діяльності професійних спілок є участь у колективно-договірному процесі і встановлення умов праці за погодженням з роботодавцем.

Держава впливає на соціально-трудові відносини через нормативні акти по мінімальним соціальним стандартам, нормативам, по умовам, режимам, безпеці праці тощо.

Укладання колективних договорів і угод свідчить про децентралізацію правового регулювання трудових відносин між власником і працівником. Колдоговір укладається на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності й господарювання, які використовують найману працю.

Колективний договорів укладається не тільки на виробничих підприємствах, але й у бюджетних установах, закладах освіти, охорони здоров'я, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На сьогодні це найважливіший локальний нормативно-правовий акт, що визначає умови праці, умови оплати праці, соціальні гарантії для працівників. Разом з тим, це не тільки правовий акт, але й акт соціального партнерства.

Колективний договір формується на основі таких принципів, як:
рівноправність сторін;
свобода вибору питання для обговорення;
добровільність прийняття обов'язків;
проведення систематичного контролю і взаємної відповідальності.

Активізації соціального діалогу в Україні повинен сприяти Закон „Про соціальний діалог в Україні”. Законом визначені основні правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної й економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.